Spor.skSpor.sk

Nestranné mimosúdne riešenie pre dosiahnutie pokoja

Spor.sk

Čo ponúkame

Hlavnou činnosťou našej kancelárie je riešenie sporov mimosúdnou cestou, mediácia. Okrem samotnej mediácie Vám vieme pomôcť a poradiť aj v iných oblastiach.

Mediácia

Mediácia je čoraz vyhľadávanejšou alternatívou riešenia sporov, ktoré by inak skončili na súde. Je rýchlejšia, lacnejšia, neformálna a hlavne jej výsledkom je dohoda obidvoch strán a nie rozhodnutie iného subjektu. Prebieha formou dialógu medzi dvomi stranami prostredníctvom mediátora. 

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, ktorej úlohou nie je spor vyriešiť, ale pomôcť sporiacim sa stranám vyjadriť a pochopiť svoj pohľad na problém a  nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať obom zúčastneným stranám.

Mediáciu je možné využiť aj v prípade, že už bol zahájený súdny proces alebo arbitráž. Ak k mediačnej dohode nedôjde, na rozhodovanie súdu to nemá žiadny vplyv.

Výsledkom úspešnej mediácie je písomná dohoda, ktorá formuluje záväzky strán, tak, ako sa dohodli, nie ako im niekto nariadil, preto vedľajším efektom mediácie býva častokrát obnovenie narušených vzťahov.

Poradenstvo

V prípade, že sporiace sa strany nemajú dostatok znalostí, potrebných pre vyriešenie problému,  okrem samotnej mediácie poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach, ktorých sa spor týka. Súčasťou našej ponuky je sprostredkovanie služieb advokáta, notára, či znalca z oblasti nehnuteľností, geodézie a kartografie.

Negociácia

Pri negociácii ide o vyjednávanie dvoch zúčastnených strán, bez prítomnosti tretej, výsledok riešenia sporu je tak plne v rukách sporiacich sa strán.

Správa pohľadávok

Mimosúdnu cestu je možné zvoliť aj pri pohľadávkach voči iným subjektom. Výhodou je rýchlosť, úspora nákladov a individuálny prístup. 

 

 Spor.sk
je členom MKC Sova